آلبرتا

دعوتنامه استان آلبرتا

اخبار مهاجرت

دعوتنامه آلبرتا در پذیش اکسپرس انتری

استان آلبرتا 150 دعوتنامه در برنامه نیروی متخصص تحت اکسپرس انتری صادر کرد . حداقل امتیاز مورد نیاز برای قبول در این استان 300 بوده است.

‎ جهت اقدام در این برنامه باید شرایط ورود به پول اکسپرس انتری را داشته باشید و در شغل شما مورد نیاز استان باشد

لیست مشاغل مورد نیاز استان آلبرتا

‎۰۱۲۱- مدیریت املاک و شرکت های بیمه
‎۰۱۲۴- مدیریت بازرگانی
‎۰۲۱۱- مدیریت مهندسی
‎۰۲۱۲ مدیریت معماری
‎۰۲۱۳ -مدیریت کامپوتر و ای تی
‎۰۶۰۱- مدیریت فروش شرکت ها
‎۱۲۱۲- مسول خدمات مالی و بیمه
‎۱۲۲۵- مسول خرید
‎۲۱۱۳- کارشناسان علوم زمین و اقبانوس شناسی
‎۲۱۳۱- مهندس عمران
‎۲۱۳۳- مهندس برق و الکترونیک
‎۲۲۳۴ – تخمینگر ساخت و ساز
‎۲۲۵۲-طراحان صنعتی
‎۷۲۰۱- پیمانکاران و سرپرستان مشاغل ماشین کاری فلزات
‎۷۲۰۳- پیمانکاران و سرپرستان مشاغل لوله کشی
‎۷۲۳۶- آهنگران
‎۷۲۴۱-مشاغل فنی الکتریک
‎۷۲۴۲- مشاغل الکتریک صنعتی
‎۷۲۵۱- لوله کشی
‎۷۲۷۱-نجاری
‎۷۲۹۳- مشاغل مربوط به عایق کاری
‎۷۳۲۲- صافکاری
‎۷۳۷۱-اپراتور جرثقیل
‎۹۲۱۲- سرپرستی در مشاغل حوزه خدمات نفت و گاز و مواد شیمیایی