مهاجرت

مقاصد برتر مهاجرتی در جهان

مشاوره

مردم جهان، کشور کانادا را سومین مقصد برتر مهاجرتی در جهان انتخاب کرده اند. کشورهای فرانسه و آلمان دارای جایگاه های بالاتر از کانادا قرار گرفته اند.

کانادا دربخش های مهاجرت و سرمایه گذاری، مردم و حاکمیت رتبه های بالایی را کسب کرده است.

این رده بندی مبتنی معیارهای زیر است:

  • کار و زندگی
  • کیفیت زندگی
  • مدارک تحصیلی
  • برابری افراد در جامعه
  • سرمایه گذاری در کسب و کار

مشاوره رایگان