مقاصد تحصیلی برتر سال 2019

اخبار مهاجرت

بهترین کشورها جهت مهاجرت تحصیلی در سال 2019

براساس گزارش آموزش عالی بین المللی، بیش از 2000 هزار دانشجوی بین المللی درباره بهترین مقاصد تحصیلی در سال 2019 نظر داده اند.

انتخاب این کشورها توسط دانشجویان براساس معیارهایی همانند، کیفیت بالای آموزشی ، مراحل اخذ ویزا ، دستیابی به اهداف کاری صورت گرفته است.

برترین کشورهای دنیا برای مهاجرت تحصیلی در سال 2019  به شرح ذیل می باشد :

📌 نیوزلند

📌 اسپانیا

📌 کانادا

📌 هلند

📌 سوئیس

📌 فرانسه

📌 استرالیا