میزان دستمزد ها در کشورها

اخبار مهاجرت

بالاترین دستمزدها در کدام کشورها پرداخت می شود؟

🔻 سوئیس : به طور میانگین 80 هزار دلار

🔻 نروژ : به طور میانگین 78 هزار دلار

🔻 ایرلند : به طور میانگین 70 هزار دلار

🔻 لوگزامبورگ : به طور میانگین 69 هزار دلار

🔻 آمریکا : به طور میانگین 57 هزار دلار

🔻 استرالیا : به طور میانگین 55 هزار دلار

🔻 دانمارک : به طور میانگین 50 هزار دلار

🔻 هلند : به طور میانگین 48 هزار دلار

🔻 کانادا : به طور میانگین 45 هزار دلار

🔻 انگلستان : به طور میانگین 45 هزار دلار

1 thought on “میزان دستمزد ها در کشورها

Comments are closed.