بورسیه های انگلستان

topSection
 • کشور ارائه دهنده :  انگلستان
 • نام دانشگاه: University of Cambridge
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد و دکترا
 • ارزش بورسیه : پوشش کامل هزینه های تحصیل
 • آخرین مهلت درخواست : 03 دسامبر 2019

این بورس را میخواهم

 • کشور ارائه دهنده :  انگلستان
 • نام موسسه: موسسه DFID
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
 • ارزش بورسیه : پوشش کامل هزینه های تحصیل
 • آخرین مهلت درخواست : 30 اکتبر 2019

این بورس را میخواهم

 • کشور ارائه دهنده :  انگلستان
 • نام دانشگاه : University of the West of England
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
 • ارزش بورسیه : پوشش نیمی از هزینه های تحصیل
 • آخرین مهلت درخواست : 31 اکتبر 2019

این بورس را میخواهم

 • کشور ارائه دهنده :  انگلستان
 • نام دانشگاه : دانشگاه آکسفورد
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
 • ارزش بورسیه : پوشش کامل هزینه های تحصیل
 • آخرین مهلت درخواست : 30 نوامبر 2019

این بورس را میخواهم