ویزای شنگن

اخبار مهاجرت

شرایط جدید صدور ویزای شنگن

شورای اتحادیه اروپا در تاریخ 6 ژوئن ، افزایش 33 درصدی هزینه صدور ویزای شنگن را تصویب کرد.

براساس این تصمیم ، متقاضیان اخذ ویزای شنگن از ابتدای ژانویه سال 2020 باید به جای 60 یورو فعلی 80 یورو برای اخذ ویزا پرداخت نمایند.

قوانین جدید با هدف تسهیل اخذ ویزا برای مسافرانی که به طور مکرر به کشورهای حوزه شنگن سفر می کنند، تصویب شده است.

شورای اتحادیه اروپا مقرر کرده است که حداقل فاصله زمانی میان زمان ارائه درخواست ویزا تا زمان آغاز سفر به 15 روز کاهش یابد و نیز حداکثر فاصله زمانی تقاضای ویزا تا انجام سفر از 3 ماه به 6 ماه افزایش یابد.

مشاوره تخصصی