ثبت نام ارز دانشجویی

اخبار مهاجرت

ثبت نام ارز دانشجویی برای 6 ماهه اول سال 98

سازمان امور دانشجویان با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود، ثبت نام ارز دانشجویی برای 6 ماه اول 1398 از 29 اردیبهشت از طریق سامانه سجاد آغاز شده است.

روند پرداخت ارز براساس بخشنامه های بانک مرکزی و تامین و پرداخت ارز دانشجویی به نرخ بازار مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) صورت می گیرد.

طبق بخشنامه بانک مرکزی ، ارز دانشجویی به مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد تعلق می گیرد و برای مقاطع کارشناسی فقط دانشجویانی که شروع به تحصیل آنها قبل از 31 اردیبهشت 97 می باشد، می توانند درخواست ارز دانشجویانی نمایند.