اکسپرس انتری

مشاغل پر تقاضا در اکسپرس انتری

اخبار مهاجرت

ده شغل با بیشترین پذیرش در اکسپرس اینتری

براساس آمار سالانه که از سوی اداره مهاجرت کانادا (IRCC) منتشر می شود، در سال 2018 بیشترین عناوین شغلی پذیرش شده در اکسپرس انتری شامل رشته های ذیل می شود:

🔻 مهندسان نرم افزار : تعداد دعوتنامه های صادر شده 6126

🔻 تحلیل گران و مشاوران سیستم های اطلاعاتی : تعداد دعوتنامه های صادر شده 5429

🔻 برنامه نویسان کامپیوتر : تعداد دعوتنامه های صادر شده 3450

🔻 حسابرسان و حسابداران : تعداد دعوتنامه های صادر شده 2483

🔻 دستیاران اجرایی و مدیریتی : تعداد دعوتنامه های صادر شده 2335

🔻 مشاغل مربوط به بازایابی، تبلیغات و روابط عمومی : تعداد دعوتنامه های صادر شده 2049

🔻 تحلیل گران حوزه سرمایه گذاری : تعداد دعوتنامه های صادر شده 1921

🔻 مشاغل حوزه مشاوره مدیریت کسب و کار : تعداد دعوتنامه های صادر شده 1915

🔻 مدیران حوزه روابط عمومی : تعداد دعوتنامه های صادر شده 1775