میزان سرانه ثروت در کشورها

اخبار مهاجرت

بیشترین سرانه ثروت در جهان متعلق به کدام کشورها می باشد

در بین کشورهای مختلف، ساکنان کشورهای توسعه یافته کماکان از سرانه ثروت بیشتری از کشورهای در حال توسعه برخوردار هستند.

بیشترین سرانه ثروت در جهان تا پایان سال 2019 به شهروندان کشورهای ذیل اختصاص یافته است:

  • موناکو : کشوری در جنوب فرانسه با سرانه ثروت 2.1 میلیون دلار
  • لیختن اشتاین : کشوری کوچک در همسایگی با اتریش و سوئیس می باشد. این کشور با مالیات 8 درصدی یکی از پایین ترین نرخ های مالیاتی را در اروپا دارد.
  • سوئیس : متوسط ثروت سرانه 315 هزار دلار است.
  • لوگرامبوزگ : سرانه ثروت 300 هزار دلار است.
  • استرالیا : متوسط ثروت سرانه 244 هزار دلار است.

در سایر کشورها ثروت سرانه نروژی ها 198 هزار دلار، آمریکایی ها 186 هزار دلار و کانادایی ها 163 هزار دلار است.