استرالیای جنوبی

ایالت استرالیای جنوبی

اخبار مهاجرت

جایگزینی ویزای 491 و حذف ویزای 489 استرالیای جنوبی

ایالت استرالیای جنوبی در اطلاعیه ای اعلام نمود، از روز 14 آگوست 2019،  به بعد پرونده جدیدی برای اسپانسرشیپ ویزاهای 489 قبول نخواهد کرد.

ایالت استرالیای جنوبی، در تاریخ 12 آگوست 2019 ، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از  ساعت 11 صبح 14 آگوست 2019 به بعد پرونده جدیدی برای اسپانسرشیپ ویزاهای 489 قبول نخواهد شد.

این اطلاعیه به دلیل دریافت تعداد زیاد درخواست اسپانسرشیپ برای ویزای 489 از طرف ایالت استرالیای جنوبی منتشر شده است.

اداره مهاجرت دولت فدرال استرالیا اعلام کرده است که آخرین فرصت برای صدور اسپانسرشیپ‌های ایالتی برای ویزای 489 تاریخ 10 سپتامبر 2019 است. بعد از صدور اسپانسرشیپ، افراد تا 15 نوامبر 2019 زمان دارند تا پرونده‌های ویزای 489 را تشکیل دهند.

ویزاهای 489 از تاریخ 16 نوامبر 2019 از برنامه مهاجرتی استرالیا حذف، و ویزای 491 جایگزین خواهند شد.