زنان در کانادا

اخبار مهاجرت

کانادا کشوری مناسب برای مهاجرت زنان

همواره مهم ترین نگرانی زنان برای انتخاب کشور جهت مهاجرت این است که حق و حقوق معنوی آنان در کشور مورد نظرشان محفوظ باشد، زیرا در برخی از کشورها حقوق آنها به طور کامل پرداخت نمی شود.

طبق آمارهای News Week، کشور کانادا در رتبه پنج کشور برتر جهان قرار گرفت که برای زندگی زنان مناسب است

این رتبه بندی پنج ویژگی را  برای کشورها از جمله توجه به حقوق بشر، برابری جنسیتی، برابری درآمد، پیشرفت و ایمنی ارزیابی کرده است.

مشاوره رایگان