سیستم مهاجرتی انگلستان

middleSection

تغییر سیاست مهاجرتی انگلستان

سیستم مهاجرتی انگلستان تغییر کرده است. این سیستم مهاجرتی جدید مبتنی بر 70 امتیاز خواهد بود. انگلستان پس از گذشتن موفقیت آمیز برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا و برای تامین منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود نوید سیستم مهاجرتی جدیدی را به علاقمندان مهاجرت به این کشور را داده است.

جدید ترین خبرها از انگلستان که توسط موسسه AUVA منتشر شده است، مبنی بر آن است که از ماه جون 2020، انگلستان از سیستم مهاجرتی امتیازی خود رونمایی خواهد کرد.

تمام متقاضیانی که مایل به گرفتن اقامت دائم انگلستان هستند باید حداقل 50 امتیاز از 70 امتیاز را کسب نمایند.

از اوایل ماه جولای 2020 نیز شهروندان اروپا نخواهند توانست صرفا با نشان دادن کارت شناسایی خود وارد انگلستان شوند و باید منتظر دریافت ویزا باشند.