سفر به جمهوری آذربایجان

اخبار مهاجرت

سفر به نخجوان بدون نیاز به ویزای برای ایرانیان

روسیه ای ها در سال 2017 با افزایش 17 درصدی بیش از هر کشور دیگری به جمهوری آذربایجان سفر کرده اند. رتبه دوم با افزایش 80 درصدی به ایرانی ها اختصاص دارد.

سفیر جمهوری آذربایجان در ایران عنوان کرد با راه اندازی سامانه E-Visa دیگر نیاز نیست تا گردشگران ایرانی برای دریافت ویزا به سفارتخانه مراجعه کنند و می توانند با موبایل با مراجعه به سامانه، در صدد دریافت ویزا برآیند.

همچنین از سال گذشته این امکان در فرودگاه باکو ایجاد شده تا اتباع ایرانی بتوانند در بدو ورود ویزای فرودگاهی دریافت کنند. در عین حال اتباع ایرانی می توانند بدون ویزا به نخجوان سفر کنند.

2 thoughts on “سفر به جمهوری آذربایجان

Comments are closed.