رتبه بندی دانشگاه های ایرانی

اخبار مهاجرت

اعلام رتبه های برتر دانشگاه های کشور

پایگاه استنادی جهان اسلام اخیرا رتبه بندی موسسات و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را اعلام نمود.براساس این رتبه بندی دانشگاه های جامع برای سال 96 و 97 عبارتند از : دانشگاه تهران رتبه اول، دانشگاه تربیت مدرس رتبه دوم و دانشگاه فردوسی مشهد رتبه سوم را کسب کرده است.

همچنین رتبه بندی دانشگاه های صنعتی به شرح ذیل می باشد:

دانشگاه صنعتی شریف رتبه اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه دوم و دانشگاه علم و صنعت رتبه سوم را کسب نموده است.