کشورهای دنیا در تحصیلات تکمیلی

اخبار مهاجرت

لیست 9 کشور برتر دنیا در زمینه تحصیلات عالی

برای یافتن ارقام اعلامی از داده های جهانی مربوط به تحصیلات ئر کشورهای OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی جهانی) استفاده شده است. این ارقام به عنوان درصدی از جمعیت افراد 25 تا 64 سال اندازه گیری شده که نوعی از آموزش عالی را به شکل دوره های تحصیلی دو سال، چهار سال و یا برنامه های فنی و حرفه ای تکمیل کرده اند.

🔻 کانادا : 58%

🔻 روسیه : 53%

🔻 ژاپن : 51%

🔻 کره : 48%

🔻 آمریکا : 46%

🔻 انگلستان : 46%

🔻 ایرلند : 46%

🔻 استرالیا : 45%

🔻فنلاند : 44%