زنان کارآفرین

شهرهای برتر برای زنان کار آفرین

اخبار مهاجرت

10 شهر برتر دنیا برای زنان کارآفرین

براساس شاخص (WE Cities)، سالیانه مطالعات جهانی جنسیتی است که به توانایی شهرها برای رشد اقتصادی کسب و کارهای زنان کمک می کند. براساس این تحقیقات شهرها بر مبنای تاثیر سیاست ها، برنامه ها و ویژگی های محلی برای کمک به افزایش حمایت از زنان کارآفرین و رشد نقش و تاثیر زنان در اقتصاد ، رتبه بندی می شود.

🔰 10 شهر برتر دنیا برای زنان کارآفرین در سال 2019 به شرح ذیل می باشد:

📍 سانفرانسیسکو

📍 نیویورک

📍 لندن

📍 بوستون

📍 لس آنجلس

📍 واشنگتن دی سی

📍 سیاتل

📍 پاریس

📍 تورنتو

📍 استکهلم