دعوتنامه های استان ساسکاچوان

اخبار مهاجرت

صدور دعوتنامه های استان ساسکاچوان

استان ساسکاچوان در تاریخ 19 نوامبر 2020 در دوره چهل و یکم ، دعوتنامه های جدیدی برای متقاضیان دریافت اقامت دائم کانادا از طریق این استان را صادر کرده است.

🔰 برنامه OID
تعداد دعوتنامه: 337
مینیمم امتیاز: 80

🔰 برنامه اکسپرس انتری
تعداد دعوتنامه: 214
مینیمم امتیاز: 78

مشاوره تخصصی

1 thought on “دعوتنامه های استان ساسکاچوان

Comments are closed.