کشورهای ثروتمند

دسته‌بندی نشده

رتبه بندی کشورهای ثروتمند جهان

Credit Bank سوئیس به تازگی رتبه بندی جدید خود را درباره سرانه ثروت کشورها منتشر کرده است. متوسط ثروت یکی از مهمترین معیارهای مقایسه وضعیت زندگی مردم در کشورهای مختلف با یکدیگر است.

این معیار از طریق تقسیم میزان کل تولیدات ناخالص داخلی یک کشور در طی یکسال با توجه به جمعیت آن کشور بدست می آید.

بالاترین متوسط سرانه ثروت

  1. سوئیس : 530 هزار دلار
  2. استرالیا : 411 هزار دلار
  3. آمریکا : 403 هزار دلار
  4. بلژیک : 313 هزار دلار
  5. نروژ : 291 هزار دلار
  6. نیوزلند : 289 هزار دلار
  7. کانادا : 288 هزار دلار
  8. دانمارک : 286 هزار دلار
  9. سنگاپور : 283 هزار دلار
  10. فرانسه : 280 هزار دلار