Universitas 21

اخبار مهاجرت

رتبه بندی سیستم های آموزش عالی کشورهای جهان 2019

رتبه بندی ملی Universitas 21 که سیستم آموزش عالی را ارزیابی می کند. به تازگی به بررسی فاکتورهایی همچون بحث آموزش، توسعه روابط بین موسسات آموزش عالی و تولید تحقیقات مبتکرانه پرداخته و رتبه بندی 2019 را منتشر کرده است.

در این رده بندی دانشگاه های 50 کشور جهان در چهار موضوع منابع، خروجی، ارتباطات و محیط مورد بررسی قرار گرفتند.

دانشگاه های آمریکا، سوئیس، انگلیس، سوئد، دانمارک، کانادا، سنگاپور، استرالیا، فنلاند و هلند بهترین دستاوردهای تحصیلی را به خود اختصاص دادند.

کشورهای تایلند، مکزیک، ایران، هند و اندونزی نیز به ترتیب در رتبه های 46 تا 50 این رده بندی قرار گرفته اند.

1 thought on “Universitas 21

Comments are closed.