کشور

رتبه بندی کشورها در نظام آموزشی

اخبار مهاجرت

ده کشور برتر از نظر تحصیلات در سال 2019

براساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان US News &World News ، رتبه بندی تحصیلات کشورها براساس معیارهای نظام آموزشی پیشرفته، سطح بالای نظام آموزشی و میزان حضور دانشجویان در دانشگاه ها بررسی و اعلام شده است.

لیست کشورهای برتر در زمینه تحصیلات

📝 انگلستان

📝 آمریکا

📝 کانادا

📝 آلمان

📝 فرانسه

📝 استرالیا

📝 سوئیس

📝 سوئد

📝 ژاپن

📝 هلند