دعوتنامه کارآفرینی انتاریو

اخبار مهاجرت

صدور دعوتنامه های دومین دوره برنامه کارآفرینی استان انتاریو

در تاریخ 5 آپریل برنامه نامزد استانی انتاریو 22 دعوت نامه برای نامزدهای کارآفرینی صادر کرد.

حداقل امتیاز در این دوره 112 می باشد.

🔴  حداقل سرمایه شخصی برای برنامه کارآفرینی OINP بسته به نوع کسب و کار پیشنهادی به شرح زیر است:

✅سرمایه مورد نیاز جهت کسب و کار در تورنتو حداقل 1000000 دلار کانادا می باشد.

✅سرمایه مورد نیاز جهت کسب و کار در خارج از تورنتو 500000 دلار کانادا می باشد.

✅سرمایه گذاری در کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتالی حداقل 500000 دلار کانادا می باشد.