دعوتنامه جزیره پرنس ادوارد

اخبار مهاجرت

پرنس ادوارد 150 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت صادر کرد

 جزیره پرنس ادوارد کانادا 150 دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت در انتخاب روز 2019/03/21 صادر کرد.
جزیره پرنس ادوارد ماهانه متقاضیانی که تمایل و علاقه خود را به برنامه استانی این استان نشان داده اند را برداشت می کند.
جزیره پرنس ادوارد یکی از 11 استان و قلمرو کانادا است که دارای برنامه های استانی هستند و هر ساله تعدادی از متقاضیان مهاجرت را برای اقامت دایم کانادا بر می گزیند.
 تعداد 150 دعوتنامه برای متقاضیان برنامه اکسپرس انتری جزیره پرنس ادوارد (گروه نیروی کار و گروه بیزینسی) در برداشت روز 2019/03/21 صادر شد که تعداد دعوتنامه های صادر شده امسال از طریق این برنامه را به 440 رساند.
 متقاضیان اکسپرس انتری که تمایل به برنامه استانی پرنس ادوارد دارند ابتدا می بایست به صورت جداگانه پروفایلی در برنامه استانی پرنس ادوارد ایجاد کنند.
 به این پروفایل ها امتیازاتی از 100 امتیاز بر اساس فاکتورهایی نظیر تحصیلات، سابقه کار و سطح زبان انگلیسی و یا فرانسه تعلق می گیرد.
 متقاضیانی که بالاترین امتیازات را داشته باشند از طریق برداشت های ماهیانه دعوت به ارایه پرونده می شوند. به متقاضیان اکسپرس انتری که دارای دعوتنامه استانی باشند 600 امتیاز داده می شود.