ساسکاچوان

اقامت کانادا ایالت ساسکاچوان

مهاجرت

اقامت کانادا از طریق ایالت ساسکاچوان

استان ساسکاچوان یکی از مهاجر پذیرترین استان های کانادا می باشد. یکی از روش های دریافت اقامت دائم کانادا اقدام از طریق برنامه نامزد استانی در این ایالت می باشد.
  • متقاضی با داشتن مدرک لیسانس تا قبل از 35 سالگی با داشتن 10 سال سابقه کاری به طور مداوم و مرتبط با NOC انتخابی و ارائه حداقل نمره زبان آیلتس هر مهارت 6.5 و Listening 7.5 شانس بالایی در دریافت اقامت کانادا از این طریق خواهد داشت.
  • متقاضی با داشتن مدرک ارشد یا دکترا، زیر 35 سال با داشتن 10 سال سابقه کاری به طور مداوم و مرتبط با NOC انتخابی و ارائه حداقل نمره زبان آیلتس 6 شانس بالایی در دریافت اقامت کانادا از این طریق خواهد داشت.
  • متقاضی با داشتن مدرک ارشد یا دکترا بین سنین 35 تا 45 سالگی منوط به داشتن 10 سال سابقه کاری به طور مداوم، مرتبط با NOC انتخابی و ارائه حداقل نمره زبان آیلتس هر مهارت 6.5 و Listening 7.5 شانس بالایی در دریافت اقامت کانادا از این طریق خواهد داشت.
مشاوره تخصصی
شرایط اقدام برای برنامه استانی ساسکاچوان
میزان تحصیلاترده سنیمیزان سابقه کارینمره زبان
لیسانسزیر 35 سال10 سال به صورت کاملCLB 8
ارشد یا دکترازیر 35 سال10 سال به صورت کاملCLB 7
ارشد یا دکترا35 الی 45 سال10 سال به صورت کاملCLB 8
لیست مشاغل استان ساسکاچوان
افسران عرشهافسران مهندسسرپرست راه آهن ناظران پرستاریپرستارانپرستاران روانپزشکیپزشکان متخصصپزشکان عمومی دندانپزشکاندامپزشکان
پزشکان بهداشتداروسازانمتخصصان تغذیهشنوایی شناسان وفیزیوتراپیست هاتکنسین بهداشت حیواناتتکنسین های دامپزشکیدندانپزشکانچشم پزشکاندرمانگران ماساژ
قضاتافسران پلیسکتابداراننویسندگانمترجمانتهیه کنندگان و کارگردانانآهنگسازانبازیگراننقاشانعکاسان
گویندگانمجریانطراحان گرافیکطراحان داخلیصنعتگرانورزشکارانداوران ورزشیکارگزاران بیمهفروشندگان املاکناظرین خدمات
قانونگذارانمدیران و مسئولان ارشدمدیران دولتیمدیران مدارسماموران پلیسمدیران کتابخانه مربیان ورزشیحسابرسان مالی و حسابداراننمایندگان اوراق بهادار ، فروشندگان و سرمایه گذارانافسران دادگاه
افسران بیمه کار و مهاجرتبازرسان بیمه
فیزیک دانانزمین شناسانکارشناسان هواشناسی و اقلیم شناسانمتخصصان جنگلداریمهندسین نفتمهندسین هوافضامعماران برنامه ریزان شهری
آسیب شناسان زباناقیانوس شناسانموسیقی دانانمتخصصان بیناییمعلمانتکنسین سینما و فیلمآریشگرانرقصنده هاخلبانان،مهندسان پرواز و مربیان پرواز ستاره شناسان
کفاشانتکنسین کاران فنیمشاغل چاپمهندسان مکانیکماهیگیرانمونتاژ کارانمتخصصان تولید مبلمانمتخصصان محصولات الکترونیکیکاغذ سازیمجسمه سازان
مشاوره تخصصی