انتاریو

جدیدترین پذیرش استان انتاریو

اخبار مهاجرت

پذیش انتاریو مختص بخش تکنولوژی

همزمان با شروع ماه آگوست استان انتاریو برای 1773 متقاضی مربوط به مشاغل بخش تکنولوژی یه به اصطلاح Tech Draw در یکی از شش شغل مربوط به فناوری اطلاعات و تکنولوژی که دارای سابقه کار هستند، دعوتنامه صادر کرد.

حداقل امتیاز در این دوره جهت صدور دعوتنامه ها 435 بوده است.

شش شغل مربوط به فناوری اطلاعات و تکنولوژی

📍 طراحان و توسعه دهندگان نرم افزار

📍 برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه ها

📍 مهندسان کامپیوتر

📍 طراحان و توسعه دهندگان وب

📍 تحلیلگران سامانه داده ها و مدیران دیتا

📍 مدیران سیستم های اطلاعات و کامپیوتر