دعوتنامه نوا اسکوشیا

دسته‌بندی نشده

صدور دعوتنامه استان نوا اسکوشیا

استان نوا اسکوشیا در جدیدترین پذیرش در تاریخ 4 سپتامبر از طریق اولویت های بازار کار برای 204 متقاضی اکسپرس انتری دعوتنامه صادر کرد تا آنها بتوانند تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف این استان و اخذ اقامت دائم ارائه نمایند.

متقاضیانی که در این دوره از این استان موفق به دریافت دعوتنامه شده اند زبان اول خود را فرانسه اعلام کرده بودند و در هر چهار مهارت زبان فرانسه نمره 8 را کسب کرده اند. همچنین افرادی که در مهارت زبان انگلیسی حداقل نمره CLB 8 را کسب کرده اند نیز موفق به دریافت دعوتنامه شده اند.