فهرست مشاغل آلبرتا

اخبار مهاجرت

فهرست جدید مشاغل مورد نیاز آلبرتا

استان آلبرتا 471 دعوتنامه در برنامه نیروی متخصص تحت اکسپرس انتری صادر کرد. حداقل امتیاز قبولی در این دوره 303 بوده است.

لیست مشاغل مورد نیاز استان آلبرتا

🔺 نجاری

🔺 آهنگری

🔺 لوله کشی

🔺 صافکاری

🔺 مسئول خرید

🔺 مهندس عمران

🔺 طراحان صنعتی

🔺 اپراتور جرثقیل

🔺 مدیران بازرگانی

🔺 مدیران مهندسی

🔺 مهندسی معماری

🔺 مشاغل فنی الکتریک

🔺 مهندس برق و الکترونیک

🔺 مدیران کامپیوتر و IT

🔺 مدیران فروش

🔺 مسئول خدمات مالی و بیمه

🔺 پیمانکاران مشاغل فنی