تغییر لیست مشاغل ساسکاچوان

اخبار مهاجرت

لیست مشاغل ساسکاچوان تغییر کرد

تغییرات جدیدی از تاریخ 4 آپریل 2019 اعلام شده که نکته جالبی به همراه دارد. لیست جدید منتشر شده فرصت مناسبی را برای برخی مشاغل جدید ایجاد کرده که تاکنون کمتر استانی پذیرش داشته است. طبق تجارب چند سال اخیر این لیست چندین نوبت در سال دارای تغییرات است. همچنین می توان به حذف شدن مشاغل بخش کشاورزی در این لیست اشاره کرد.

  • لیست مشاغل مورد نیاز

✔️برنامه ریزان

✔️نقشه برداران

✔️برنامه نویسان

✔️تکنسین های آزمایشگاه پزشکی

✔️امدادگران

✔️روان شناسان

✔️تکنسین وسایل نقلیه

✔️مربیان

✔️قصابان

✔️نانوایان

✔️خیاطان

✔️شیشه سازان

✔️تکنسین های معماری

✔️تعمیر کار لوازم خانگی

✔️تکنسین های حسابداری

در این روش امتیاز متقاضی براساس فاکتورهای سن، سابقه کار، نمره زبان و میزان تحصیلات محاسبه می شود و افراد با امتیاز بالاتر توسط دولت ساسکاچوان انتخاب می شوند.