Gallery of Job seeker Visa

دسته‌بندی نشده

این صفحه در حال بروز رسانی می باشد، از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

پرونده های موفق آلمان

Jobseeker Visa
11-2019 ورود/
05-2020 خروج
(ویزا تایپ D و مالتیپل است با امکان حضور 90 روزه در دیگر کشورهای حوزه شنگن)