شرایط سفارت آلمان

topRightSection

قوانین جدید سفارت آلمان برای صدور ویزای دانشجویی

از تاریخ اول اکتبر 2019 برابر با 9 مهر 1398 متقاضیان اخذ ویزای تحصیلی کشور آلمان، می بایست ترجمه تمام مدارک را به زبان آلمانی به سفارت ارائه دهند. در ضمن از این پس در زمان تحویل مدارک، باید تمام مدارک به طور کامل تحویل داده شوند و در صورت نقص مدارک، سفارت آلمان فرصت مجددی برای تکمیل مدارک به متقاضیان نخواهد داد.

سیستم نوبت دهی سفارت آلمان برای ویزای دانشجویی نیز تغییر یافته و از این پس سفارت آلمان به کسانی که پذیرش دانشگاه ، مدرک زبان و سایر مدارک مورد نیاز سفارت را داشته باشند، حدودا 20 روز وقت می دهد.