کشورهای مناسب برای مهاجرت کاری

اخبار مهاجرت

مطلوب ترین کشورها برای مهاجران کاری و اقتصادی

براساس یک نظرسنجی از 336 هزار نفر در 197 کشور، سه کشور آلمان، کانادا و آمریکا به عنوان مطلوب ترین مقاصد برای مهاجران اقتصادی و کاری تلقی می شود.

معیارهای انتخاب مهاجرین برای تعیین مقصد و کشور مورد نظر شامل معیارهای عمومی همچون امکانات و دامنه پیشرفت شغلی، توازن زندگی و کار و نیز معیارهای شخصی می باشد.

براساس تحقیقاتی که هر سال توسط موسسه خدمات مالی HSBC ارائه می شود، در رتبه بندی بهترین کشورها برای مهاجران در چند سال اخیر کشورهای نروژ، نیوزلند، آلمان، هلند، کانادا، استرالیا، سوئد و اتریش جز کشورهای برتر می باشند.