مقایسه زندگی در ونکوور و مونترال

اخبار مهاجرت

تفاوت مخارج زندگی در مونترال و ونکوور

مونترال (به عنوان شهر ارزان) و ونکوور (به عنوان شهر گران) در کانادا قابل مقایسه هستند. این مقیاس ها نشان می دهد که هزینه ها در ونکوور به مراتب بیشتر از مونترال می باشد.

هزینه زندگی در مونترال 8 درصد کمتر از ونکوور است.

هزینه اجاره در مونترال 50 درصد کمتر از ونکوور است.

هزینه مواد غذایی در مونترال 7 درصد کمتر از ونکوور است.

قدرت خرید در مونترال 23 درصد کمتر از ونکوور است.

با اعلام نرخ های فوق می توان گفت عمده تفاوت ها و هزینه های یک خانواده مهاجر مربوط به بخش مسکن است.

1 thought on “مقایسه زندگی در ونکوور و مونترال

Comments are closed.