شغل های پردرآمد دوره کالج

اخبار مهاجرت

ده شغل پردرآمد در دوره های تحصیل یک تا دو سال در کالج های کانادا

 

☑️ توسعه دهنده وب : درآمد سالانه 66 هزار دلار

☑️ برق کار : درآمد سالانه 62هزار دلار

☑️ سرپرست فروش : درآمد سالانه 63 هزار دلار

☑️ بازرس ساختمان : درآمد سالانه 64 هزار دلار

☑️ طراح اپلیکیشن : درآمد سالانه 66 هزار دلار

☑️ خلبان : درآمد سالانه 75 هزار دلار

☑️ سرپرست فروش : درآمد سالانه 77 هزار دلار

☑️ مدیر تعمیر و نگهداری : درآمد سالانه 83 هزار دلار

☑️ مشاور مسکن : درآمد سالانه 107 هزار دلار

☑️ راننده کامیون ترانزیت : درآمد سالانه 144 هزار دلار