شهر

گران ترین شهرهای کانادا

اخبار مهاجرت

پنج شهر گران قیمت کانادا

براساس نظرسنجی های جهانی، تورنتو دومین شهر گران کانادا انتخاب شد. این نظرسنجی سالیانه در ارتباط با هزینه های زندگی که توسط موسسه Mercer انجام می شود.

125 امین بررسی سالانه نشان می دهد، تورنتو در رده 115 جهان قرار گرفته است و پس از آن ونکوور به عنوان گران ترین شهر در مقام دوم قرار گرفته است.

همچنین این بررسی نشان می دهد که 8 شهر از میان 10 شهر برتر گران قیمت در جهان ، آسیایی هستند.

پنج شهر گران قیمت در کانادا:

💎 تورنتو در استان انتاریو

💎 ونکوور در استان بریتیش کلمبیا

💎 مونترال در کبک

💎 کلگری در استان آلبرتا

💎 اتاوا در استان انتاریو