بهترین شهرهای کانادا

اخبار مهاجرت

بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت کدام‌اند؟

در سال‌های اخیر شهرهای کانادا جزو بهترین شهرها برای مهاجرت بوده‌اند. فاکتورهای مهمی وجود دارند که برای انتخاب ایالت محل اقامت‌تان باید در نظر بگیرید. شاخص های رتبه بندی بهترین شهرهای کانادا شامل تحصیل، خدمات درمانی، خانواده، فرصت های شغلی و هزینه زندگی می شود.

💠 کلگری در استان آلبرتا

💠 ساسکاتوان در استان ساسکاچوان

💠 ادمنتون در استان آلبرتا

💠 تورنتو در استان انتاریو

💠 ونکوور

💠 وینیپگ در استان منیتوبا

💠 اتاوا