استرالیا برترین کشور در امنیت زنان

اخبار مهاجرت

استرالیا درصدر رده کشور امن جهان برای زنان

 

به گزارش سازمان ثروت در جهان کشور استرالیا به عنوان امن ترین کشور دنیا برای زنان شناخته شده است.

این سازمان تحقیقات و بازاریابی که در آفریقای جنوبی مستقر معمولا در گزارشات سالیانه خود به آمار افراد ثروتمند جهان و مطالعات سرمایه و مهاجرت می پردازد.

 در این گزارش بیان شده : زنان یکی از بهترین گزینه ها برای سنجش توان بالقوه رشد ثروت در کشورها هستند. رشد ثروت و سطح امنیت برای زنان 92 درصد به یکدیگر بستگی دارد بدین معنا که با بالا رفتن امنیت زنان، ثروت نیز رشد چشمگیری خواهد داشت.