پوزیشن غیرآکادمیک

مشاوره
این سرویس مخصوص افرادیست که با ویزای معتبر و غیر توریستی در کشور مقصد حضور دارند، با سفارش این سرویس امکان اپلای تمام مشاغل مرتبط با تخصص و سوابق شما به تعداد روزی 5 آگهی و تا یک ماه وجود دارد. گزارش موقعیت های اپلای شده بصورت روزانه از طریق ایمیل ارسال میشود. توجه داشته باشید ما فقط به جای شما فرم ها را پر و سابمیت میکنیم، موفقیت شما بستگی به رزومه و کاور لتر مناسب، توانمندی و نتیجه مصاحبه شما با کارفرما  دارد. در صورت قبولی و دریافت پوزیشن ما ذینفع نخواهیم بود.

Job Apply

  • 0 تومان
  • قیمت: 2,500,000 تومان تعداد/مقدار :