ویزای انگلستان

ویزای انگلستان

مشاوره

ویزای انگلستان بعد از برگزیت

دولت انگلستان اواخر ژانویه اعلام کرد این کشور از ماه آینده برای دانشمندان، پژوهشگران و ریاضی دانان ویزایی ویژه تحت عنوان “ویزای استعداد جهانی” صادر خواهد کرد.

نخست وزیر انگلیس در این باره اعلام کرد ” در همین زمان که اتحادیه اروپا را ترک می کنیم، می خواهم این پیام را بفرستم که درب های کشور های انگلیس به روی افراد با استعداد در سراسر جهان باز و آماده حمایت از آنان می باشد تا ایده هایشان را به واقعیت تبدیل کنند.”

این ویزا جایگزین ویزایی است که قبل از این به نام “استعداد استثنایی” خوانده می شد.

مشاوره رایگان