مهاجر پذیرترین استان های کانادا

مشاوره

آمار مهاجرت به کانادا در سال 2019

کانادا در سال 2019 بیشتر از تعداد پیش بینی شده خود مهاجر جدید پذیرفته است. طبق اعلام اداره مهاجرت کانادا از تعداد 341 هزار مهاجر جدید هندوستان با 85 هزار نفر بیشترین مهاجر را داشته است. رتبه دوم کشور چین با 30 هزار نفر و در جایگاه بعدی فیلیپین با 27 هزار نفر قرار دارد.

کشور ایران با مهاجرت 6055 ایرانی در سال 2019 به کانادا در جایگاه دهم قرار دارد.

همچنین استان انتاریو با جذب بیشتر از 150 هزار مهاجر در رتبه اول و بعد از آن بریتیش کلمبیا در جایگاه دوم قرار دارد.

مشاوره رایگان