بیشترین مقاصد دانشجویان ایرانی

مشاوره

بیشترین مقصد دانشجویان ایرانی در سال 2019

براساس اطلاعاتی که سازمان آموزش ملل متحد (یونسکو) منتشر کرده است، در سال 2019 بیشترین مقصد دانشجویان ایرانی که در  حدود 51 هزار دانشجو هستند، در کشورهای خارجی مشغول به تحصیل هستند.

پنج کشور برتری که دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل هستند:

  • آمریکا با داشتن 11 هزار و 455 دانشجوی ایرانی
  • ترکیه با داشتن 5 هزار و 661 دانشجوی ایرانی
  • آلمان با داشتن 3 هزار و 935 دانشجوی ایرانی
  • کانادا با داشتن 3 هزار و 735 دانشجوی ایرانی
  • امارات با داشتن 2 هزار و 297 دانشجوی ایرانی

همچنین کشورهای مانند استرالیا، انگلستان، فرانسه، مالزی، اتریش، سوئد، مجارستان و بلاروس نیز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.