خود اشتغالی

برنامه خود اشتغالی کانادا

خدمات

خود اشتغالی کانادا

خود اشتغالی کانادا برنامه ای است برای افراد خود اشتغال  که سابقه ای مرتبط با فعالیت های ورزشی، فرهنگی و هنری دارند. متقاضی خوداشتغالی فدرال، جهت مهاجرت به کانادا باید قصد و توانایی ایجاد یک کار برای خویش در کانادا را داشته باشد. مهاجر باید نشان دهد که شغل پیشنهادی تولید درآمد کافی جهت تأمین زندگی خود و یا وابستگانش را می کند. در این برنامه متقاضی باید بتواند در 5 سال گذشته حداقل 2 سال از آن را به صورت پیوسته در حیطه فعالیت خود سابقه کاری نشان دهد. طراحان گرافیکی و تصویرگران، ورزشکاران، گویندگان، عکاسان، هنرمندان شامل نقاشان، بازیگران و غیره، همینطور نویسندگان، مترجمان و نمونه های بسیار دیگر که در زیر میتوانید اطلاعات بیشتری از آنها بیابید متقاضیان این برنامه میباشند. برای اقدام از این روش مهاجرتی، نیازی به ارائه مدرک زبان وجود ندارد.

به طور کلی افرادی که میتوانند برای برنامه اقامت دائم از طریق خود اشتغالی کانادا اقدام کنند در یکی از دو دسته ی زیر قرار میگیرند:

51Professional occupations in art and culture

 52Technical occupations in art, culture, recreation and sport

گروه اصلی (دسته) 51 دارای 3 زیر گروه با کدهای 511، 512 و 513 و گروه اصلی (دسته) 52 دارای 6 زیر گروه با کدهای 5131، 5132، 5133، 5134، 5135 و 5136 است، با ما همراه باشید تا با این زیر گروه ها بیشتر آشنا بشید.

زیر گروه های دسته 51 (مشاغل حرفه ای در هنر و فرهنگ) عبارتند از:

 511
Librarians, archivists, conservators and curators
کتابداران، بایگانی کنندگان، نگهدارندگان (آثار تاریخی)، موزه داران

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5111Librarians )

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5112Conservators and curators)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5113Archivists)

512
Writing, translating and related communications professionals
نویسندگان، مترجمان و متخصصان روابط عمومی در حیطه ی نویسندگی

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5121Authors and writers)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5122Editors)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5123Journalists)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5125Translators, terminologists and interpreters)

 513
Creative and performing artists
هنرمندان خلاق و مجری (یعنی هنر مندانی که آثاری را خلق میکنند و هنرمندانی که هنر را به روش های مختلف اجرا میکنند)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5131Producers, directors, choreographers and related occupations)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5132Conductors, composers and arrangers)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5133Musicians and singers)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5134Dancers)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5135Actors and comedians)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5136Painters, sculptors and other visual artists)

زیر گروه های دسته 52 (مشاغل فنی در هنر، فرهنگ، بازی و ورزش) عبارتند از:

521
Technical occupations in libraries, public archives, museums and art galleries
دستندرکاران فنی در کتابخانه ها، بایگانی های عمومی، موزه ها و گالری های هنری

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5211Library and public archive technicians)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5212Technical occupations related to museums and art galleries)

522
Photographers, graphic arts technicians and technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts
عکاسان، تکنسین های گرافیک و مشاغل فنی هماهنگی در تصاویر متحرک، پخش و هنرهای نمایشی

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5221Photographers)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5222Film and video camera operators)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5223Graphic arts technicians)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5224Broadcast technicians)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5225Audio and video recording technicians)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5226Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5227Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing arts)

523
Announcers and other performers, n.e.c
گویندگان و دیگر مجریان (رادیو یا تلویزیون)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5231Announcers and other broadcasters)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5232Other performers, n.e.c)

524
Creative designers and craftspersons
طراحان مبتکر و کسانی که صنایع دستی تولید میکنند

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5241Graphic designers and illustrators)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5242Interior designers and interior decorators)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5243Theatre, fashion, exhibit and other creative designers)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5244Artisans and craftspersons)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5245Patternmakers – textile, leather and fur products)

525
Athletes, coaches, referees and related occupations
ورزشکاران، مربیان، داوران و مشاغل مرتبط

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5251Athletes)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5252Coaches)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5253Sports officials and referees)

(لیست کامل مشاغل با توضیحات 5254Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness)

سیستم امتیازبندی مهاجرت به کانادا

سیستم امتیازبندی مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی برای افراد متقاضی براساس معیارهای زیر ارزیابی می شود.
  • سابقه کاری : حداکثر 35 امتیاز
  • تحصیلات : حداکثر 25 امتیاز
  • سن : حداکثر 10 امتیاز
  • داشتن مهارت در زبان انگلیسی : حداکثر 24 امتیاز
  • موارد انطباق پذیر مانند داشتن فامیل در کانادا و یا تحصیل همسر دارای 6 امتیاز می باشد

برای شرکت در این برنامه بدست آوردن حداقل 35 امتیاز از 100 لازم است.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و ارزیابی شرایط جهت مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی با شماره 28421819-021 تماس حاصل نمایید.

مشاوره تخصصی