اخذ اقامت دائم و موقت استرالیا

مهاجرت

خدمات مهاجرت به استرالیا (اقامت دائم و موقت)

گروه دانش آرتا

خدمات مهاجرت به استرالیا

 انواع خدمات مهاجرت به استرالیا

“توجه داشته باشید لیست مشاغل مورد نیاز ویزاهای 189، 190 با ویزای 489 متفاوت هستند.”

کسانی که شرایط اقدام برای ویزای 189 را دارند تا 99 درصد می توانند برای ویزای  190 و 489 نیز اقدام کنند. ولی کسانی که شرایط ویزای 190 یا 489 را دارند لزوما نمی توانند برای ویزای 189 اقدام کنند.

آخرین تغییرات در قوانین مهاجرت به استرالیا :

قانون جدید در تاریخ 9  آوریل 2019 اعلام شد که باعث تعییراتی در ویزاهای مهارت و تخصص خواهد شد.
این قانون جدید از تاریخ 16 نوامبر 2019 فعال خواهد شد و ویزای شماره 491 را جایگزین ویزای شماره 489 خواهد کرد. این ویزا جز ویزاهای تحت سیستم امتیاز بندی خواهد بود.

همچنین در سیستم امتیاز بندی تغییراتی اعلام شده است. امتیازات جدیدی برای متقاضیان مجرد در نظر گرفته شده که به این متقاضیان اجازه می‌دهد 10 امتیاز بیشتر دریافت کنند.
امتیازات همسر برای متقاضیان ویزاهای مهارت و تخصص تغییر خواهد کرد. به این صورت که همسران این متقاضیان می‌توانند تا 15 امتیاز در سیستم جدید دریافت کنند.