بورسیه های اروپا

topSection

بورسیه های تحصیلی

 • کشور ارائه دهنده : سوئیس
 • نام دانشگاه : ETH Zurich
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
 • ارزش بورسیه : 12.000 دلار آمریکا در هر ترم
 • آخرین مهلت درخواست : 15 دسامبر 2019

این بورس را میخواهم

 • کشور ارائه دهنده : هلند
 • نام دانشگاه :Delft University Technology
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
 • ارزش بورسیه : 12.000 دلار آمریکا در هر ترم
 • آخرین مهلت درخواست : 01 دسامبر 2019

این بورس را میخواهم

 • کشور ارائه دهنده : سوئد
 • نام دانشگاه : Chalmers University of Technology
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
 • ارزش بورسیه :  پوشش کامل هزینه های تحصیل
 • آخرین مهلت درخواست : 30 نوامبر 2019

این بورس را میخواهم