بهترین کشور

برترین کشورهای جهان

اخبار مهاجرت

براساس رتبه بندی اعلام شده توسط سایت US News & World Report، کشور سوئیس برای سومین بار متوالی به عنوان بهترین کشور جهان انتخاب شد. رتبه بندی کشورها براساس عواملی همچون کیفیت زندگی، میراث فرهنگی و قدرت شهروندی تعیین شده است.

پنج کشور برتر در این رتبه بندی به شرح ذیل می باشد:

  1. سوئیس
  2. ژاپن
  3. کانادا
  4. آلمان
  5. انگلستان

Tagged