بازگشایی مرز ترکیه برای ایرانیان

مشاوره

بازگشایی مرز هوایی ترکیه برای ایرانیان

مقصود اسعدی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعلام کرد پروازهای مستقیم ایران به ترکیه از طریق ایرلاین های داخلی از شنبه ۱۱ مرداد به بعد آغاز میشود و مسافران ترکیه میتوانند بلیط برای ۱۱ مرداد به بعد تهیه کنند.

مشاوره تخصصی