ریاست دانشگاه امپریال کالج

انتخاب یک ایرانی به ریاست امپریال کالج لندن

اخبار مهاجرت

دکتر امیر حسین رسام به ریاست مدرسه پزشکی دانشگاه امپریال کالج لندن منصوب شد. دانشگاه امپریال کالج در رده بندی های علمی همواره در بین 10 دانشگاه برتر جهان قرار دارد.

امیر حسین رسام در بیمارستان های UCL، هاروارد و آکسفورد تحصیل و کار کرده است. وی علاوه بر تخصص داخلی و فوق تخصص غدد، دکترای نیورواند وکرینولوژی از امپریال کالج را نیز دارد.

او در کارنامه اش سابقه مدیریت مطالعات بالینی در بیمارستان چرینگ کراس و ریاست امتحانات دانشگاه امپریال کالج لندن را نیز دارد.

مشاوره رایگان